Aktuality

Dne 8.dubna se v Praze (hotel Grandior) bude konat 3. ročník konference Food 21.
Více...
Iva Málková  vytvořila se svými spolupracovníky on-line kurz, který se zabývá psychologií hubnutí,  kde je shromážděno 30leté knowhow STOBu. Kurz je plánován zhruba na tři měsíce, ale uživatelé kurzu  se k němu  budou jistě vracet i v budoucnu. Hlídání váhy je celoživotní kontrola a v tomto komplexním přístupu k hubnutí budete nacházet stále další a další pomocníky pro nově vznikající problémy.
Více...
Konference pořádaná Společností pro výživu se bude konat 2. 12. 2016 v Praze.
Více...
Dne 27. listopadu se v Praze (hotel Grandior) bude konat 2. ročník konference Food 21.
Více...
Společnost STOB pořádá ve dnech 7. - 9. října 2016 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity. Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice.
Více...
Na konferenci přijalo pozvání řada zahraničních hostů, kteří budou prezentovat systém školního stravování v evropských zemích. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností, diskuse k současnému stavu školního stravování na mezinárodní úrovni a hledání cest k podpoře zdraví dětí a dospívajících.
Více...
Seminář se uskuteční dne 6. 10. 2016 v budově Ministerstva zemědělství a bude mít podtitul Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka i půdy.
Více...
U příležitosti 10. narozenin biopekárny Zemanka se v neděli 18. září od 10.30 v Oříkově u Sedlčan bude konat Den otevřených dvěří.
Více...
Ve dnech 8. - 25. 9. 2016 bude probíhat Festival zdravého nakupování
Více...
Biodožínky se budou konat v neděli 11. září od 10. hod. v Nenačovicích u Berouna v areálu společnosti Countrylife.
Více...