autor

Ing. Ctibor Perlín CSc.

Nutriční expert

 

Vzdělání

Absolvoval jsem VŠCHT v Praze, fakultu potravinářské technologie (1959), kde jsem také později získal titul CSc., (1982) za práci na téma „zajištění příjmu vitaminů skupiny B u vojáků”.

Praxe

Působil jsem v oblasti drůbežářského tukového průmyslu, v oboru hygieny výživy, biotechnologii a nutriční ekonomiky, v letech 1992 až 2000 jsem vedl Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Jako důchodce pracuji dále ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha (VÚPP) v oblasti technické politiky v potravinářství. Jako externí učitel působím v bakalářském studiu na 3. Lékařské fakultě a 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (nutriční ekonomie, základy potravinářských technologií).

Jsem editorem a předsedou redakční rady recenzovaného časopisu Výživa a potraviny. Předsedám České potravinářské společnosti.

Životní filozofie

Jsem životním optimistou. Preferuji hledání prvků před usilováním být jejich majitelem.

Zpět