O projektu

Tento webový portál vznikl v rámci projektu Popularizace zdraví - Po.Zdrav. Hlavní ideou tohoto projektu je šíření pravdivých a vědecky podložených informací v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu.

Projekt sdružuje experty zabývající se vědou a výzkumem v oblasti potravinářství a farmacie a zaměřuje se na vzdělávání a informovanost široké veřejnosti (rodiče) a odborné veřejnosti (lékaři, výživoví poradci, trenéři) v oblasti zdravé výživy, prevence civilizačních nemocí a podporu života s handicapem.

Ke vzdělávání a šíření informací volí moderní formy jako například e-learning, m-learning, veletrhy, vzdělávací festivaly a popularizačně-naučné články v různých periodikách. Nezbytnou součást tvoří webová platforma, kterou právě sledujete.

Využití webové platformy

Projekt využívá webovou platformu jako:

Funkční komunikační nástroj pro šíření vědecky ověřených informací a upozorňování na aktuality: Využívá sociální sítě, řeší direct mailing pro akce a novinky, podporuje návštěvnost.

Základnu vědomostí: Shromažďuje učební materiály, tvoří nástroj podpory procesu učení - e-learning, m-learning včetně zábavných forem učení.

Základnu pro databázi potravin se zdravotním tvrzením: Shromažďuje a třídí databázi potravin s možností využití pro mobilní aplikace.

Podporu cíleného marketingu potravinářských a farmaceutických firem, které vyrábí či distribuují produkty zdravé a vědecky prověřené výživy/prevence/léčby: Umožňuje reklamu prověřených výrobků na základě identifikace konkrétních cílových skupin (alergici, kojící matky apod.).

Projekt proškolí celkově 1200 osob.

 

Projekt Popularizace zdraví - Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 
Aktuality 3. ročník konference FOOD21

Dne 8.dubna se v Praze (hotel Grandior) bude konat 3. ročník konference Food 21.

Online kurz Hubnutí na míru se STOBem

Iva Málková  vytvořila se svými spolupracovníky on-line kurz, který se zabývá psychologií hubnutí,  kde je shromážděno 30leté knowhow STOBu. Kurz je plánován zhruba na tři měsíce, ale uživatelé kurzu  se k němu  budou jistě vracet i v budoucnu. Hlídání váhy je celoživotní kontrola a v tomto komplexním přístupu k hubnutí budete nacházet stále další a další pomocníky pro nově vznikající problémy.

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2016

Konference pořádaná Společností pro výživu se bude konat 2. 12. 2016 v Praze.